Distributor

Distributor

1. ตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท สตาร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับการอบรมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และการติดตั้งสีทนไฟและโครงสร้างเหล็กพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว

2. ทางบริษัท สตาร์เทค (ประเทศไทย)  จำกัด มอบอำนาจให้ตัวแทนจำหน่ายดำเนิการส่ง - รับมอบแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาติได้

สำเนาการนิคมแห่งประเทศไทย